müştük

müştük
is. <əsli alm. mundstuck>
1. Papiros gilizinin içində tütün olmayan, çəkər- kən ağıza salınan bərk hissəsi, papiros kötüyü. // Papiros və siqaretin keçirildiyi kiçik borucuq. Siqareti müştüyə keçirmək. – <Mehrəli> . . gilas ağacından qayrılmış uzun müştüyünü üfləyib, papirosu ucuna qondardı. Ç.. Molla uzun və qara müştüyün başına sancılmış eşmə papirosa qullab vuraraq ətrafına tüstü yayırdı. T. Ş. S..
2. Nəfəsli musiqi alətlərinin ağıza salınan və ya dodağa söykənən hissəsi; ağızlıq. Klarnetin müştüyü. Fleytanın müştüyü.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ağızlıq — is. 1. Duru şeyləri bir qabdan başqa ağzı dar qaba tökmək üçün yuxarısı enli, aşağısı dar cihaz; qıf. 2. Qab və s. nin ağzına qoyulan qapaq, tıxac və s. 3. Atın və başqa heyvanların ağzına vurulan saman torbası. // Qapan itlərin, yaxud başqa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cığara — <isp. cigarra> Siqaret, papiros. Cığara çəkmək. Cığara qutusu. – Sarışın, həssas baxışlı Şeyda isə cığaranı dumanladaraq, əli alnında düşünüb durur. H. C.. Əbdül ağa ağac müştükə keçirdiyi barmaq yoğunluqda cığarasını fikirli fikirli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəhrəba — is. <fars.> Müxtəlif xırda bəzək şeyləri qayrılan qatranlı şəffaf, sarı və ya sarı qonur rəngli bərk maddə. Kəhrəbadan qayrılan muncuq. Kəhrəbadan bilərzik. // Həmin maddədən qayrılmış bəzək (şeyi). Gümüş biləklərin, bəyaz qolların; Sarı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məscid — is. <ər.> Müsəlmanların ibadət evi; came. Qoca müəzzin əlində bir arşın müştük məscidin önündə durmuşdu. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qırlanmaq — 1. məch. Qır döşənmək, qır salınmaq, qırla örtülmək. Damlar qırlandı. Həyət qırlandı. 2. qayıd. Hislənmək, qurumlanmaq; qurumla, his ilə dolmaq; qurum bağlamaq (baca, müştük və s.) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”